اینترنت اشیا «از خانه و شهر هوشمند تا پول دیجیتال و بلاک‌چین»

اینترنت اشیا ( IOT) به اتصال بسیاری از وسایل پیرامون از طریق اینترنت گفته می‌شودکه به آنها اجازه می‌دهد به‌طور مناسب و مؤثر با انسان یا سایر نرم‌افزارها و وسایلارتباط برقرار کنند. این ارتباط را می‌توان توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌هایهوشمند و تبلت کنترل و مدیریت کرد.

به‌عبارتی دیگر می‌توانبیان کرد که اینترنت اشیا در فناوری روز دنیا به‌عنوان سیستمی از دستگاه‌هایدیجیتال و کامپیوتر و به تبع آن ماشین‌های محاسبه و سایر دستگاه‌های مکانیکی استکه هر یک از آنها دارای یک کد مستقل برای حضور در شبکه هستند و بدون آنکه انسان به‌صورتمستقیم دخالت یا نظارتی بر آنها داشته باشد، می‌توانند سهم بالایی از تبادلاطلاعات را انجام دهد.

امواج رادیویی بی‌سیممی‌تواند بستر اینترنت اشیا را تشکیل دهد؛ به این ترتیب این امکان برای دستگاه‌هایمختلف به‌‌صورت مطلوب فراهم می‌شود تا از طریق اینترنت بتوانند با یکدیگر ارتباط مؤثربرقرار کنند. این بستر شامل استانداردهای مشخص است. برای مثال یخچال‌های هوشمند رامی‌توان نام برد که به اینترنت متصل هستند و شما می‌توانید از موجودی یا تاریخ انقضا خوراکی‌هایی داخل آنها، مطلع شوید.

ویژگی‌های‌‌ اینترنت اشیا

اینترنت اشیا از مهم‌ترین زمینه‌های فناوری روز دنیا است و در این زمینه شرکت‌های زیادی برای توسعه اینفناوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مفهوم کلی اینترنت اشیا، اتصال دستگاه‌های مختلف بهیکدیگر، از طریق اینترنت است. به‌عبارتی دیگر می‌توان بیان کرد که با استفاده ازسیستم هوشمند اینترنت اشیا بوده که دستگاه‌های مختلف قابلیت برقراری ارتباط بایکدیگر را دارند. همچنین اینترنت اشیا این امکان را دارد تا افراد بتوانند اشیا و دستگاه‌هایمورد نیاز خود را از راه دور و با استفاده از زیر ساخت‌های اینترنتی به‌صورتدلخواه و مناسب مدیریت و کنترل کنند.

مهم‌ترین فرصت‌هایی که اینترنت اشیا به‌صورت مطلوب ایجاد می‌کند، شامل موارد زیر است:

۱ـ برای ادغاممستقیم دنیایی فیزیکی و سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲ـ برای سیستم‌هاییمانند خودرو، یخچال‌ و خانه‌های هوشمند کاربرد گسترده‌ای دارد.

اینترنت اشیا با نام انقلاب صنعتی آیندگان نیز شناخته می‌شود؛ همچنین موجب تغییردر روش تعامل در کسب و کارها و تعامل میان دولت‌ها و مصرف‌کنندگان خواهد شد.

در همین راستا سازمان«بی‌آی» که یک سازمان هوشمند در کسب‌ و کار داخلی بوده و
(BI Intelligence Business Insider) بیش از دو سال است رشد اینترنت اشیا را دنبال می‌کند. مهم‌ترین تجزیهو تحلیل این سازمان در این مورد است که چگونه IOT موجودیت اشیا و به‌دنبال آن نهادهای مختلف دولتی، کسب و کارها ومشتریان را قادر می‌سازد تا بتوانند به دستگاه‌های IOT متصل شوند و آنها را کنترل کنند. دربررسی جدید BI، اطلاعاتی از سیستم اطلاعاتی درارتباط با تمام اجزا و اکوسیستم IOT ارائه شده و یک پیش‌بینی از بازار و رشد اینترنت اشیا انجام شده استکه دربرگیرنده رشد و میزان استفاده از دستگاه‌های IOT و میزان سرمایه‌گذاری و بازگشتسرمایه در این اکوسیستم است.

مهم‌ترین نکاتکلیدی گزارش جدید BI که مورد توجه قرار گرفته است، عبارتند از:

۱ـ طبق پیش‌بینی‌هایانجام شده تا سال ۲۰۲۰، حدود ۳۴ میلیارد دستگاه به اینترنت متصل می‌شوند.

۲ـ در ۵ سالآینده، حدود ۶ میلیون تریلیون دلار برای اینترنت اشیا هزینه خواهد شد.

۳ـ تجارت جزیی جدا نشدنی از اینترنت اشیا شده واز طریق اینترنت اشیا، کسب و کارهای مختلف قادر خواهند بود که کار خود را از طریق کاهشهزینه‌های عملیات و افزایش بهره‌وری و گسترش بازار و محصولات جدید توسعه دهند.

۴ـ دولت‌هابرای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت زندگی شهروندان بر روی افزایش بهره‌وری تمرکز خواهندداشت.

۵ـ مصرف‌کنندگان به‌عنوان استفاده‌کنندگان IOT،  از آن در کسب و کار خود استفادهخواهند کرد.

خانه هوشمند (Smart home)

خانه هوشمندمکانی مجهز به تعدادی دستگاه است که افراد ساکن در آن قادر هستند کارهای مختلفی راکه توسط خود آنها انجام می‌شود با دستورات صوتی یا هوش مصنوعی به‌صورت خودکارانجام دهند. برای برخی از افراد تبدیل خانه‌هایشان به خانه هوشمند می‌تواند سادهباشد. برای بعضی دیگر این روند در برگیرنده اتصال چند دستگاه مختلف مانند دوربین‌،کامپیوتر، گوشی‌ هوشمند، لوازم خانگی و سیستم‌های امنیتی است تا از این طریقبتوانند ایده خود را برای یک خانه هوشمند عملی کنند.

درواقع خانه هوشمند به‌کارگیری امکانات مختلف به‌صورت مناسب با توجه به در نظر گرفتنفناوری اینترنت اشیا است که از این طریق آن را هوشمند می‌کند. همچنین به مجموعه امکاناتیکه برای افزایش کارایی، بهره‌وری و ایجاد محیطی مناسب برای ساکنان یک خانه طراحی واجرا می‌شود، خانه هوشمند می‌گویند.

هدف از اجرای پروژه‌هایهوشمندسازی ساختمان می‌تواند تبدیلفضا به یک فضای مجلل، همین‌طور تبدیل ساختمان به یک مکان با مصرف بهینه انرژی یاتبدیل آن به ساختمانی امروزی و نوین با مدیریت هوشمند باشد.

مهم‌ترین مزایایبه‌کارگیری خانه هوشمند شامل موارد زیر است:

۱ـ صرفه‌جویی درمیزان انرژی و هزینه: یکی از مهم‌ترینانگیزه‌های افراد برای داشتن خانه هوشمند صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌هااز طریق به‌کارگیری سیستم‌های گرمایش خودکار و تهویه مطبوع است. ترموستات‌هایهوشمند نقش مهمی در تنظیم خودکار دقیق و سریع گرمایش و سرمایش خانه دارند و از اینطریق می‌توانند صورت حساب ماهانه را کاهش ‌دهند.

۲ـ ایجاد امنیتبیشتر و ایمنی بهتر: محصولات مختلفی مانند چراغ‌هایمتصل شده، دوربین‌ها و حتی زنگ‌های در می‌توانند ساختمان‌ها را ایمن‌تر کنند وامنیت بیشتری را برقرار سازند.

۳ـ مدیریت وظایفخانوار به‌طور دقیق و منظم: امروزه بسیاریاز دستگاه‌های متصل و خودکار می‌توانند در انجام کارها به افراد کمک کنند. برای مثالبا خرید ماشین‌ لباسشویی هوشمند و ربات‌های پاک‌کننده می‌توان بسیاریاز کارهای خانه را با کمک آنها انجام داد.

درنهایت به‌طورخلاصه می‌توان بیان کرد که یک خانه هوشمند دارای کنترل دما و روشنایی، پرده‌هایبرقی و سایر تجهیزات موتوری، سیستم‌های مدیریت مصرف انرژی، سیستم امنیتی و سیستمصوتی با پوشش‌دهی کامل خانه، سیستم صوتی و تصویری و تجهیزات ارتباطیبین کاربران و سیستم‌های موجود است.

شهر هوشمند (Smart City)

یکی از مفاهیم مرتبطبا اینترنت اشیا برای بهره‌مندی مناسب از تکنولوژی هوشمند، شهر هوشمند است. برایتعریف کلی از شهر هوشمند می‌توان بیان کرد؛ به شهری هوشمند گفته می‌شود که مطابق با آخرین نظریه‌هایتکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای معیارهای اصلیزیر باشد:

۱- دارای حکمرانی هوشمند باشد (SmartGovernance)

۲- شهروند هوشمند (SmartCitizen)

۳- محیط زندگی هوشمند (SmartEnvironment)

۴- اقتصاد هوشمند (SmartEconomy)

۵- حمل و نقل هوشمند (SmartMobility)

۶- انرژی هوشمند (SmartEnergy).

شهر هوشمند یکمنطقه شهری است که برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها از انواع مختلف سنسورهایالکترونیکی استفاده می‌شود که این اطلاعات نقش مهمی در مدیریت دارایی‌ و منابعشهری ایفا می‌کنند. در ارتباط با مفهوم شهر هوشمند تعریف‌های متعددی ارائه شدهاست. با توجه به اینکه هر شهری دارای وضعیت اقتصادی، اداری و اجتماعی خاص خود و اولویت‌هایمختلف است، بنابراین تعریف یک سیستم ثابت جهانی با توجه به خصوصیات متنوع شهرها درسراسر جهان مشکل بوده و بهتر است تعریف مشخص از شهر هوشمند براساس چشم‌اندازها، اولویت‌هاو محتوا بازسازی شود.

به‌طور کلیالفبای شهر هوشمند دربرگیرنده استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمات و زیرساخت‌هایشهری، ایجاد یکپارچگی برای سیستم‌های مختلف موجود در برنامه‌ریزی و اجرا، همکاریسهامداران مختلف در تمام مراحل تعریف شده برای توسعه شهری، سرمایه‌گذاری مطلوب و مؤثردر برنامه‌های اجتماعی، استقلال در تصمیم‌گیری، مدیریت شهری به‌صورت مشارکتی،اتصال و یکپارچگی در سیستم‌های گوناگون اجرایی، خلاقیت و یادگیری و مدیریت مناسبمنابع مختلف محلی است.

پول دیجیتال

از میان مفاهیمیکه مرتبط با اینترنت اشیا بوده و امروزه کاربردی گسترده پیدا کرده است، می‌توان پولدیجیتال را نام برد. پول دیجیتال به‌عنوان یک واحد پول یا به‌صورت یک واسطه تبادلجدا و مستقل از واسطه‌های فیزیکی دیگر مانند اوراق بانکی یا سکه بر پایه اینترنتتعریف شده که دارای ویژگی‌هایی مشابه پول فیزیکی است؛ اما تفاوت آن با پول فیزیکیاین بوده که تراکنش‌های انتقال سرمایه را به‌صورت آنی و بدون مرز بین افراد انجام می‌دهد.از بین نمونه‌های پول دیجیتال می‌توان به پول‌های مجازی و ارز مرزی اشاره کرد.

پول دیجیتال می‌تواندمانند پول فیزیکی برای خرید کالا یا خدمات مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر ایناز پول دیجیتال می‌توان برای استفاده در مجامع خاص نیز بهره‌مند شد. برای مثال می‌توانیک پول مجازی مخصوص یک بازی یا یک شبکه اجتماعی داشت.

بیت کوین واتریوم به عنوان پول‌های غیرمتمرکز دیجیتال شناخته می‌شوند، به این معنی که مرکزیبرای تولید این پول‌ها وجود ندارد.

بلاک‌چین

بلاک‌چین از دوکلمه Block (بلوک) و chain (زنجیر) ایجاد شده است. این فناوریروز دنیا با عنوان بلاک‌چین زنجیره‌ای از بلوک‌ها است و یکی از مواردی بوده که سببتحول در اینترنت اشیا شده است.

درواقع برایتعریف مشخص از بلاک‌چین می‌توان بیان کرد که این فناوری یک سیستم برای ثبت اطلاعاتو گزارش است. تفاوت بلاک‌چین با سیستم‌های دیگر این بوده؛ اطلاعاتی که بر روی این سیستمذخیره شده میان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می‌شوند و با استفاده از رمزگذاریامکان دستکاری یا حذف اطلاعات ثبت شده، وجود ندارد.

بلاکچین نوعی دیتابیس یا پایگاه داده است که بر روی یک یا چند سرور خاص قرار ندارد، بلکه بر روی تمام کامپیوترهایی که به شبکه متصل می‌شوند، توزیع شده است. در حقیقت بلاک‌چین دفتر کل برای ثبت رکوردها و گزارشات است و به دلیل نوع رمزنگاری و ثبت آن در تمام کامپیوترهای شبکه امکان هک کردن یا حذف گزارش‌های ثبت شده، وجود نخواهد داشت. نخستین کاربرد این فناوری روز دنیا، بیت کوین است؛ اما از این سیستم انقلابی برای هر سیستمی که نیاز به ثبت گزارش داشته باشد، می‌توان بهره‌مند شد. در هر بلاک می‌توان هر نوع اطلاعاتی را ثبت کرد، این اطلاعات از جرم و جنایت‌های یک فرد گرفته تا نمایش اطلاعات حساب برای دارایی‌ها مانند بیت کوین متغیر هستند. در بلاک‌چین اطلاعات در بلاک‌ها قرار می‌گیرند و به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند.

مترجم : https://hezarjaribi.com/

blog.g2crowd.com

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *