گزارش انتخابات کمیته های سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی

سندیکا

جلسه انتخابات دبیران کمیته صنفی و اطلاع‌رسانی و کمیته فنی سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، روز شنبه ۲۷ شهریورماه به صورت مجازی با حضور اعضای این سندیکا برگزار شدو دبیران کمیته ها انتخاب و معرفی شدند.

در نهایت با رای اعضای حاضر در جلسه  آقای محمد هزارجریبی به‌عنوان دبیر کمیته صنفی و اطلاع رسانی و آقای دوست‌حسینی به‌عنوان دبیر کمیته فنی انتخاب شدند.

 

مشروح خبر در سایت روابط عمومی سندیکا در دسترس است.

منبع : www.rpics.ir